Štítek: VojPu

Zbraně světových válek

Víceboj zbraněmi světových válek.

Ještědský pohár

Soutěž jednotlivců a čtyřčlenných družstev. Zbraně MPu, VojPu a VzPu budou dodány pořadatelem soutěže.

Memoriál ppor. Petr Šimonky

Mířenka z armádních zbraní (CZ P-09, SA 58).

Skrýchovská puška – memoriál Jana Šorše

Střelecká soutěž ve střelbě ze samonabíjecí útočné pušky (samonabíjecí pušky), velkorážové opakovací pušky.

Zbraně svět. válek

Střelba zbraněmi světových válek.

Dobrušský víceboj

Mířenka, volná úloha s přebitím.

Pohár velitele posádky

Střelecká soutěž z pistole (revolveru) a útočné pušky CZ BREN 2 tříčlenných družstev,s vyhodnocením jednotlivců.

Jarní puška

Lidová obranná střelba puškou (samonabíjecí, opakovací, PDW). Prezence hodinu před zahájením.

Dual Guns města Tachova

Soutěž ve střelbě z VojPu a VPi s mezinárodní účastí. Nutnost přihlásit se předem!