Akce

Popis práce s kalendářem najdete v menu Informace – Nápověda.

Podrobnosti o akci si vždy ověřte u jejího pořadatele, nemohu ručit za aktuálnost zde uvedených informací.

Lovecká vzduchovka 2.kolo

Střelnice Dnešice Plzeňský

Obdoba K4M pro vzduchovky. Střelba na lišku, srnce, kamzíka a divoké prase. Prezence od 12:30.