Akce

Popis práce s kalendářem najdete v menu Informace – Nápověda.

Podrobnosti o akci si vždy ověřte u jejího pořadatele, nemohu ručit za aktuálnost zde uvedených informací.

Jarní mířená

Střelnice Žalany Ústecký

Hlavní závod mířenka VPi, VRe, vedlejší závod VojPu a VPu (po skončení hlavního závodu). Prezence od 8:00

100Kč