Popis práce s kalendářem najdete v menu Informace – Nápověda.

Podrobnosti o akci si vždy ověřte u jejího pořadatele, nemohu ručit za aktuálnost zde uvedených informací.

Zbraně svět. válek

Střelnice Radvanice Královéhradecký

Víceboj zbraněmi světových válek.