Štítek: VPu

Vánoční krocan

Mířenka na krocana.

Zbraně světových válek

Víceboj zbraněmi světových válek.

Žalanská zimní puška IPSC

IPSC závod level I.

Pohár druhé šance 3.kolo

Polohová střelba z VPi, VRe a VPu .

PODZIMNÍ PRACHATICKÉ MANÉVRY 2021

Soutěž jednotlivců ve střelbě z velkorážné pušky, malorážky a velko i malorážné pistole nebo revolveru, perkusů a škopriónů. Prezentace od 8:00.

Vojenská puška

Polohová střelba vojenskou samonabíjecí puškou a opakovací velkorážní puškou, střelba v stoje perkusní puškou.Pozorovací dalekohledy povoleny, korepetor zakázán.

Memoriál Mgr. Františka Němce

Soutěž ve střelbě z pušky ke 120. výročí otevření střelnice Hradiště. Nutno registrovat předem. Propozice zde.

Kroměřížská dlouhá

Střelba z VPu a MPu na různé terče (biatlon, 135P redukovaný, gongy). Prezentace od 7:30.

Zbraně svět. válek

Víceboj zbraněmi světových válek.

ODEON Cup – Memoriál Aleše Švába

Soutěž vojenských pušek, stylové oblečení vítáno! Prezence od 8:00.